OZNAKOWANIE POZIOME

 

cienkowarstwowego, wykonywane w pełnym zakresie mechaniczne i ręczne oznakowanie farbami rozpuszczalnikowymi, wodnymi i chemoutwardzalnymi, również w wersji odblaskowej (gwarancja do 2 lat), grubowarstwowego – trwałe, wieloletnie i odblaskowe wykonywane w pełnym zakresie oznakowanie z mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych w szerokiej gamie kolorów (gwarancja) odblaskowe elementy najezdniowe, odblaskowe elementy montowane w krawężnikach, azylach i barierach – stosowane w celu podkreślenia kanalizacji ruchu.